Program konference

AJG-Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice

 

11. 11. 2003 (Út)

18.00 Zahájení konference:
Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
Markéta Doležel, referentka Česko-německého fondu budoucnosti
Frank Spengler, ředitel pražské pobočky Nadace Konrada Adenauera
Doc. Dr. phil. Hildegard Boková, vedoucí katedry germanistiky PF JU
cca 18.30 autorské čtení: Eda Kriseová, Praha
následně: recepce

 

12. 11. 2003 (St)

9.00 Neva Šlibar, Ljubljana: Libuše Moníková jako vypravěčka historie a historek. Šance a koncepty ženské ‚polyhistorie‘, postmoderní ‚didaktiky‘ a bilingvální poetiky
Andrea Bartl, Augsburg: Androgynie ve vybraných dílech Libuše Moníkové
Přestávka
11.00 Hanna Bubeniček, Oberschützen, Wien: Amazonský mýtus v díle Libuše Moníkové
Braňa Kriváňová, Madrid: Tetom a Tuba: feministické menu
13.00 Oběd v restauraci „Bohemia“
15.00 Christa Gürtler, Salzburg: Obrazy těla v díle Libuše Moníkové
Přestávka  
17.00 Pódiová diskuse s Magdalenou Hennerovou, Edou Kriseovou a Josefem Moníkem, Praha
20.00 Večeře v restauraci „Pavlač“

 

13. 11. 2003 (Čt)

9.00 Klaus Schenk, Praha: Románová poetika Libuše Moníkové
Helga G. Braunbeck, Raleigh, NC: Intermedialita v díle Libuše Moníkové
Přestávka
11.00 Květoslava Horáčková, Brno: Hudební motivy u Libuše Moníkové
Brigid Haines, Swansea: „Böhmen am Meer“/„Čechy u moře“: literárně-politický motiv u Shakespeara, Franze Fühmanna, Volker Brauna, Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové
13.00 Oběd v restauraci „Bohemia“
15.00 Jiří Munzar, Brno: Osud rodiny Barnabášovy v novější německé literatuře. Kafka, Moníková, Gruber
Zdeněk Mareček, Brno: Princip montáže u Libuše Moníkové a Arno Schmidta
16.30 Prohlídka města
19.00 Večeře v restauraci „Panský šenk“

 

14. 11. 2003 (Pá)

9.00 Jürgen Eder, Augsburg: „Es schreibt sich besser über Grönland als über Semmering“./„Lépe se píše o Grónsku než o Semmeringu“. – ‚Diskurs o ledu‘ v díle Libuše Moníkové
Karin Windt, Paderborn: Způsoby zprostředkování kultury a historie u Libuše Moníkové
Přestávka  
11.00 Sibylle Cramer, Berlin: „Heydrich war schon im Lande, und der Terror wurde systematisch“./“Heydrich už byl v zemi a dal teroru systém“. České dějiny jako literatura v díle Libuše Moníkové
Dana Pfeiferová, České Budějovice: Spisovatel a svědomí národa. Vliv českých ‚reálií‘ na (auto)portréty umělců v díle Libuše Moníkové
13.00 Oběd v restauraci „Bohemia“
15.00 Renata Cornejo, Ústí nad Labem: Recepce Libuše Moníkové v České republice
Alena Lejsková, České Budějovice: Paradigma češtiny v literárním jazyce Libuše Moníkové
Přestávka  
17.30 Diskuse v plénu
18.30 Večeře v restauraci „Pavlač“
20.30 Autorské čtení: Francesco Micieli, Biel

 

15. 11. 2003 (So)

8.00 Odjezd do Litomyšle
12.00 Prohlídka zámku
13.30 Oběd v hotelu „Zlatá hvězda“
15.00 Prohlídka města
16.30 Odjezd do Českých Budějovic
20.00 Večeře v restauraci „Bohemia“

 

Zpět na hlavní stranu
zpět